Porfyrgårdens förskola har två avdelningar, HERRGÅRDEN och ANNEXET.
Vi finns i Älvdalsbyn Näset, i natursköna omgivningar med skog och vatten runt knuten.


2018-03-09

Läslyftet


Som ett steg i en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket som heter Läslyftet, som vi pedagoger går genom högskolan Dalarna där vi får möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara, kommer vi  bl a att arbeta med sagoberättande.
 Det finns ett djurintresse bland barnen just nu och därför kommer Röda gruppen i sitt sagoberättande att använda sig av Sagan om vanten, som är en gammal Ukrainsk folksaga med många djur i. Så småningom kommer vi att göra en egen saga där vi använder Sagan om vanten som inspiration.

Sagoberättande om en folksaga
Storyboard för vår egen saga

Inga kommentarer: