Porfyrgårdens förskola har två avdelningar, HERRGÅRDEN och ANNEXET.
Vi finns i Älvdalsbyn Näset, i natursköna omgivningar med skog och vatten runt knuten.


2018-02-08

Matematiksamling

I förskolan ska vi bl a genomföra arbetet i barngruppen så att barnen
- stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
-utmanas i sin nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik
(Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016)
Vad tror ni detta är? "Bokstäver!" "Nej, siffror!"
Alla räknar tillsammans siffra för siffra- 1-2-3-4-5
Men nu då? Vilka är siffrorna? Ingen räknar 1-2-3,
men gissar vilt på olika siffror
Vi lägger siffrorna i ordning igen
Siffrorna läggs upp och ner och vänds upp en i taget
Vi räknar för att kunna lägga lika många
Lika många, siffran 3 betyder lika många som tre saker


Inga kommentarer: