Porfyrgårdens förskola har två avdelningar, HERRGÅRDEN och ANNEXET.
Vi finns i Älvdalsbyn Näset, i natursköna omgivningar med skog och vatten runt knuten.


2017-04-26

Barns inflytande

Vi har under en tid haft lite stökigt kring leken med Lego.
 Några speciella bitar har varit särskilt åtråvärda och detta har lett till bråk och orättvisa. När man letat efter de speciella bitarna, har man också gärna tippat ut allt lego på golvet och det har lett till att det blivit för mycket och för tråkigt att plocka upp efter leken.
För att lösa situationen tog vi (på barnens initiativ) först en paus från legobyggandet för att efter några veckor samla alla barnen och prata om hur vi skulle göra med legot i fortsättningen.
Vi pratade och dramatiserade kring vad som varit problemet med legot, alla fick säga vad man tyckte och komma med förslag på lösningar och vad vi skulle göra om "bråket" med legot fortsatte.
Fastän det egentligen var ett problem från början lyckades vi pricka in alla läroplanens mål under rubriken "Barns inflytande" och tack vare detta har vi fått legobyggandet att fungera igen (hoppas vi☺)

Boven i dramat ?
Möte pågår och beslut fattas

Ur Läroplan för förskolan:
Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Inga kommentarer: